Rada Ekspertów

Skład Rady Ekspertów Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych

 

Przewodniczący Rady Ekspertów przy PZPRZ

prof. dr hab. Jerzy Grabiński, IUNG-PIB

 

1. Zespół ds. hodowli i nasiennictwa zbóż:

 • prof. dr hab. Dariusz Jaskulski,
 • prof. dr hab. Marek Korbas,

2. Zespół ds. agrotechniki:

 • prof. dr hab. Jerzy Grabiński,
 • prof. dr hab. Marek Korbas,
 • prof. dr hab. Marek Mrówczyński,
 • dr Witold Rzepiński,
 • inż. Leszek Telec,

3. Zespół ds. przechowalnictwa i technologii przerobu ziarna i biomasy:

 • dr  Tadeusz Pawłowski,
 • dr Lesław Janowicz,
 • doc. dr Roman Jurga,

4. Zespół ds. ekonomiki produkcji i rynku zbóż:

 • prof. dr hab.Wojciech Józwiak,
 • dr Czesław Siekierski,
 • mgr Jan Krzysztof Ardanowski
 • mgr Ryszard Smolarek,
 • mgr Tadeusz Szymańczak,