Zarząd PZPRZ otrzymał absolutorium za 2023 r.

5 czerwca 2023 r. w Ciechocinku odbyło się Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych.

Podczas spotkania Zarząd – w osobie prezesa Przemysława Bochata – przedstawił sprawozdanie z działalności Związku w minionym roku (czerwiec 2023-czerwiec 2024), a także sprawozdanie finansowe PZPRZ za 2023 r.

– W 2023 r. podejmowaliśmy szereg działań zarówno tych związanych z kształtowaniem przepisów rolnych, jak i merytorycznych związanych ze szkoleniami i poszerzaniem wiedzy. Złożyliśmy między innymi wniosek do ministerstwa rolnictwa w związku z faktem, że od jesiennego sezonu uprawowego nie było w rejestrze środków ochrony roślin żadnego produktu dopuszczonego do stosowania jesienią w plantacjach jęczmienia ozimego, który pozwalałby zabezpieczać rośliny przed szkodliwym oddziaływaniem mszyc – wektorów chorób wirusowych. W tamtym czasie dostępne były jedynie rozwiązania przewidziane dla pszenicy ozimej. Dzięki staraniom naszego Związku preparat Karate Zeon 050 CS uzyskał czasowe rozszerzenie dla jęczmienia ozimego – informował Przemysław Bochat, prezes PZPRZ.

Przypomniał, że Związek w połowie lutego wystąpił do ministerstwa w sprawie ustanowienia ceny referencyjnej na zboże z Ukrainy. Rozwiązanie to miałoby poprawić sytuację na krajowym rynku zbóż. Resort rolnictwa odpowiedzi udzielił pod koniec maja informując, że nie może regulować cen, ponieważ byłoby to niezgodne z przepisami unijnymi, a wprowadzenie kolejnych jednostkowych działań ograniczających import z Ukrainy bez zgody Komisji Europejskiej wiązałoby się z ryzykiem wszczęcia przez nią procedury naruszeniowej wobec Polski. Takie działania mogłyby spowodować formalną lub nieformalną odpowiedź ze strony Ukrainy. Ministerstwo obawiało się objęcia restrykcjami towarów, które są istotne dla polskiego eksportu na przykład produktów mleczarskich.

– Spotykaliśmy się w tym roku z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Czesławem Siekierskim. Zwróciliśmy mu uwagę na takie problemy, jak kwestia tranzytu zboża ze Wschodu przez terytorium Polski, zagadnienia dotyczące terminala zbożowego nad Bałtykiem oraz dołączenie producentów kukurydzy do rozporządzenia o wsparciu producentów zbóż. Jedną z propozycji było objęcie nim również rolników sprzedających zboże przed 1 stycznia 2024 r. Zwróciliśmy uwagę na konieczność wykupu nadwyżek zbóż i skierowaniu ich do Afryki – relacjonował Przemysław Bochat.

(za https://www.tygodnik-rolniczy.pl/uprawa/rzepak-rosliny-oleiste/ardanowski-rolnicy-powinni-dostac-wyzsze-doplaty-do-roslin-zbozowych-2512817)

Podczas zebrania odbyła się także dyskusja poświęcona między innymi najważniejszym aktualnym problemom, które dotyczą producentów zbóż. Gośćmi Związku byli Jan Krzysztof Ardanowski, były minister rolnictwa oraz Juliusz Młodecki, prezes Krajowego Zrzeszenia Plantatorów Rzepaku i Roślin Białkowych.

Miło nam poinformować, że Zarząd PZPRZ otrzymał absolutorium za 2023 r.

Tego samego dnia dokonano też wyboru nowego Przewodniczącego Rady Ekspertów przy PZPRZ. Został nim – wybrany jednogłośnie – prof. dr hab. Jerzy Grabiński z IUNG.

Gratulujemy!

fot. A.Kozłowska / PZPRZ