Olimpiada Młodych Producentów Rolnych

W dniach 14-15 marca 2019 r., podczas jubileuszowych XXV Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej „AGROTECH” w Kielcach odbył się tegoroczny finał krajowy Olimpiady Młodych Producentów Rolnych. Nagrodę laureatom Olimpiady wręczał m.in. Stanisław Kacperczyk, Prezes Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych.

PZPRZ zaangażował się w organizację Olimpiady dla Młodych Producentów Rolnych również sponsorsko, bowiem od lat stara się wspierać młodych ludzi w ich wyborze jakim jest praca w gospodarstwie rolnym.

Laureaci XXXVII Olimpiady Młodych Producentów Rolnych, marzec 2019:

Miejsce Nazwisko Imię Województwo
1 Bathelt Roman małopolskie
2 Szubert Andrzej łódzkie
3 Obojski Dawid mazowieckie
4 Janczuk Marcin pomorskie
5 Musiał Tomasz lubuskie
6 Wojasiński Piotr kuj-pom
7 Leszka Bartłomiej pomorskie
8 Misch Weronika śląskie
9 Szlosarczyk Józef śląskie
10 Kowalski Bartłomiej kuj-pom

Zarząd Krajowy Związku Młodzieży Wiejskiej jest pomysłodawcą i głównym inicjatorem powstania Olimpiady Młodych Producentów Rolnych. Olimpiada od wielu lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród młodych ludzi żywo związanych z problematyką rolniczą. Jest współzawodnictwem z zakresu szeroko rozumianej wiedzy rolniczej, zarówno praktycznej jak i teoretycznej. Osiągając cele Olimpiady, młodzi producenci wzbogacają swoje umiejętności zawodowe a jednocześnie pogłębiają wiedzę i doświadczenie, przyczyniając się do systematycznego rozwoju polskiego rolnictwa. Celami przyświecającymi organizacji kolejnych edycji Olimpiady jest m. in.:

  • rozwijanie twórczych zainteresowań wśród młodych producentów rolnych
  • rozbudzanie ambicji dalszego doskonalenia zawodowego
  • wymiana doświadczeń i przekazywanie dobrych praktyk
  • popularyzacja osiągnięć w rolnictwie