Zapraszamy na zbożową konferencję do Radzikowa!

Prezes Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych

Stanisław Kacperczyk

Dyrektor Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin

prof. dr hab. inż. Henryk Jan Bujak

Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego

Jacek Węsierski

 

serdecznie zapraszają

 

Do udziału w Konferencji:

Ocena sytuacji rynku zbożowego w Polsce z

uwzględnieniem uwarunkowań zewnętrznych

IV spotkanie z  cyklu  – „Nauka Doradztwu Rolniczemu”

organizowanej w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w  Radzikowie

 dnia 10 czerwca 2019 r.

R.S.V.P.

Do dnia 31.05.2019r.

Karolina Mitura

Tel. (22) 7334611KARTA ZGŁOSZENIA

e-mail: k.mitura@ihar.edu.pl