Konferencja „Ocena sytuacji rynku zbożowego w Polsce z uwzględnieniem uwarunkowań zewnętrznych”

10 czerwca br. w Radzikowie koło Błonia, odbyła się Konferencja „Ocena sytuacji rynku zbożowego w Polsce z uwzględnieniem uwarunkowań zewnętrznych” zorganizowana wspólnie przez PZPRZ, IHAR i CDR w Brwinowie.

Swoją obecnością uczestników spotkania zaszczycił Jan Krzysztof Ardanowski, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Poniżej publikujemy skrót jego wystąpienia:

„Świat jest niemoralny, nieetyczny, ponieważ bogata północ, do której my się zaliczamy, godzi się na głód i śmierć głodową tysięcy ludzi dziennie – stwierdził minister Jan Krzysztof Ardanowski.
Szef resortu rolnictwa podkreślił, że według szacunków na świecie głoduje 800 milionów ludzi, a niedojada około 3 mld ludzi.
Zwrócił uwagę na kwestie związane z globalizacją. – Łatwość transportu, szybkość tego transportu i sprawność logistyczna powodują, że każdy produkt, który się na świecie pojawi i będzie na niego zapotrzebowanie trafi w dowolne miejsce świata – podkreślił minister dodając jednocześnie, że dotyczy to także żywności.
Minister Ardanowski zwrócił uwagę, że współcześnie zagospodarowywane są ogromne tereny, nawet te słabsze, głównie pod uprawę zbóż dzięki postępowi technicznemu i technologicznemu oraz globalizacji produkcji. Taka sytuacja ma miejsce m.in. w Rosji i na Ukrainie.
Według ministra na sytuację na rynku zbóż w Polsce oddziałuje także import zbóż z Ukrainy w ramach unijnego bezcłowego kontyngentu, który w większości trafia do Polski, zamiast równo do różnych krajów. Niestety, odbywa się to z inicjatywy polskich importerów, którzy nie kupując zboża od polskich rolników sprowadzają je z zagranicy.
Globalizacja produkcji wpływa również na to, że trudno mówić o opłacalności produkcji zbóż w skali małych gospodarstw rolnych, gdyż tylko duże, towarowe gospodarstwa pozwalają zapewnić odpowiedni dochód z produkcji zbóż, gdyż duże, nowoczesne, wydajne maszyny są bardzo drogie.
– Problemem jest także brak zorganizowania gospodarczego rolników – dodał minister.
– Zorganizowanie się rolników – producentów zbóż na rynku jest właściwie jedyną z podstawowych szans na uzyskiwanie przyzwoitych dochodów – podkreślił szef resortu rolnictwa.
Minister zwrócił uwagę, że na to państwo nie ma wpływu, ale podejmuje inne działania, które będą służyły lepszej organizacji sprzedaży ziarna zbóż i rzepaku.
– Podjęliśmy decyzję i w tym roku rozpocznie się jej realizacja, by utworzyć państwowe nabrzeże do obrotu zbożem – poinformował minister.
Podczas wystąpienia minister zwrócił się do uczestników konferencji o wypracowanie wniosków i propozycji rozwiązań dotyczących również podniesienia jakości polskiego zboża, lepszego dopasowania odmian do zmieniających się warunków klimatycznych.
Minister Ardanowski podkreślił także konieczność zwiększenia efektywności badań naukowych.”
Już wkrótce szersza relacja z dalszej części konferencji.
Foto główne: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Foto poniżej: A. Kozłowska