XXI Dożynki Powiatowe Zwoleń 2019

1 września mieszkańcy powiatu zwoleńskiego składali dziękczynienie za tegoroczne żniwa. Przygotowane na ten cel wieńce były wyrazem wdzięczności za zebrane plony oraz bezpieczną pracę. W uroczystościach wziął udział Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych. Stanisław Kacperczyk, Prezes PZPRZ w swoim wystąpieniu podkreślił dorobek rolników i podziękował za ich ciężka pracę.

Jak co roku, dożynki są świetną okazją do wręczania nagród zasłużonym dla rolnictwa. Tym razem Związek postanowił szczególnie uhonorować Pana Krzysztofa Krawca – za całokształt podejmowanych z niezwykłą życzliwością i troską o drugiego człowieka działań i dokonań na rzecz polskich rolników.

„Dzięki wysiłkom takich osób jak Pan, praca i życie i na wsi stają się piękniejsze. Serdecznie dziękujemy i życzymy Panu dużo dobrego, w dalszej pracy zawodowej i w życiu osobistym, oraz wielu sił do podejmowania kolejnych, równie ciekawych działań dla społeczności wiejskich” – powiedział Stanisław Kacperczyk.