PZPRZ aktywnie uczestniczy w pracach COPA COGECA

W dniu 24 października 2019 roku w Brukseli, w siedzibie COPA COGECA, odbyło się posiedzenie grupy roboczej „Zboża”, w której wziął udział ekspert Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych – prof. Jerzy Grabiński.

Pierwsza część posiedzenia pod przewodnictwem p J.F Isamber i P. Gallardo odbyła się wspólnie z grupą „Rośliny oleiste i białkowe”, a przedmiotem obrad były zagadnienia związane ze zmianami klimatycznymi, pozwoleniami na substancje aktywne (np. chloropiryfos, glifosat), a także z umowami UE z innymi krajami (w szczególności z krajami Mercosuru). W drugiej części obrady dotyczyły tylko grupy „Zboża” a przewodniczył jej p. Isambert z Francji. W tej części obrad zebrani zostali zaznajomieni ze zmianami w składzie Komisji Europejskiej, oraz głównymi zamierzeniami jej nowej przewodniczącej Ursuli von der Leyen. Następnie zebrani podzielili się informacjami o sytuacji na rynkach krajowych zbóż i prognozach tegorocznych zbiorów. Uczestniczący w obradach ekspert Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych prof. Jerzy Grabiński poinformował zebranych m.in. o suszy, która w bieżącym sezonie dotknęła sporą część Polski, co było przyczyną dużego zmniejszenia zbiorów, a ponadto zwrócił uwagę na stagnację na rynku zbóż, związaną z niskimi cenami. W dalszej części obrad poruszone zostały tematy dotyczące mikotoksyn w ziarnie zbóż, oraz problemy związanych z importem nawozów azotowych, w szczególności z Rosji.