PZPRZ wziął udział w spotkaniu Rolniczy Okrągły Stół. Po raz kolejny zwrócił uwagę m.in. na kwestię przepustowości polskich portów

Stanisław Kacperczyk, Prezes PZPRZ wziął udział w zorganizowanym przez wicepremiera Henryka Kowalczyka spotkaniu Rolniczy Okrągły Stół. Po raz kolejny, przy okazji, zwrócił uwagę ministrowi rolnictwa na kwestię przepustowości polskich portów w zakresie eksportu zbóż. Poruszył też wiele innych spraw trapiących polskich rolników i przekazał na ręce wicepremiera Kowalczyka niniejszy list:

„Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych po raz kolejny zwraca się do Pana Premiera z prośbą o interwencję w sprawie aktualnie obserwowanej sytuacji na rynku zbóż.

Rynek zbóż w naszym kraju znajduje się obecnie w krytycznym położeniu, czego wyrazem są strajki rolników, rozlewające się po całym kraju. Pomoc, jaką Unia Europejska, w tym szczególnie Polska, okazuje walczącej z rosyjskim agresorem Ukrainie, okazuje się być niemalże gwoździem do trumny dla naszego, krajowego sektora rolnego. Otwarcie granic w handlu z Ukrainą kompletnie rozregulowało rynek zbóż w naszym kraju. Magazyny zbożowe zapchane są ziarnem pochodzącym od naszego wschodniego sąsiada.

Niewątpliwie problem ten związany jest między innymi z brakiem stosownej infrastruktury portowej, przystosowanej do eksportu zboża z naszego kraju – o uruchomienie, której wielokrotnie zwracaliśmy się w ostatnich latach do kolejnych ministrów rolnictwa, w tym także do Pana Premiera, niestety bez satysfakcjonującego odzewu. Dziś – brak reakcji w odpowiednim czasie w tym zakresie – mści się na polskich rolnikach. Gdyby porty dostosowane do przeładunku dużych ilości zboża powstały w odpowiednim czasie, dzisiejsze olbrzymie zamieszane na rynku zbóż nie miało by miejsca. Panie Premierze, jak długo jeszcze będzie trwać ta patowa sytuacja w sprawie polskiej infrastruktury portowej? Dlaczego w naszym kraju możliwe są miliardowe inwestycje usprawniające przeładunek ropy naftowej, jak również jej magazynowanie w pobliżu morskich nadbrzeży, tymczasem inwestycja o zapewne zdecydowanie mniejszej skali finansowej, ale równie ważna dla polskiej gospodarki ciągle czeka na swoje pozytywne rozwiązanie ?

Panie Premierze, w połowie marca br. środowisko rolnicze obiegła informacja, że resort rolnictwa zamierza podjąć intensywne działania w celu wyeksportowania zboża zalegającego w polskich magazynach. Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych zwraca się zatem z pytaniem do Pana Premiera:

– z jakimi konkretnie krajami w UE i poza UE toczą się obecnie rozmowy handlowe dotyczące sprzedaży polskiego ziarna? O jakim wolumenie jest mowa?

– w jaki konkretnie sposób resort rolnictwa zamierza wywieźć zboże zalegające w polskich magazynach? Czy zamierza tego dokonać przez nadal mało wydajne – w ocenie Związku – porty nadbałtyckie? Czy zapowiedzi Pana Premiera nie są po prostu oszukiwaniem rolników, dla doraźnego rozładowania napiętej atmosfery?

– o ile zwiększyła się przepustowość polskich portów od momentu uruchomienia tzw. korytarzy solidarnościowych w 2022 r.? O ile więcej zboża niż dotychczas zostanie dzięki temu wywiezione ?

– w jaki sposób w tym samym czasie poprawiono infrastrukturę kolejową w naszym kraju, by przyspieszyć i usprawnić transport zboża do portów?

– czy zgodnie z wcześniejszymi sugestiami PZPRZ, Pan Premier zwrócił się do Komisji Europejskiej, która zezwoliła na bezcłowy handel zbożem z Ukrainy – by zdecydowanie bardziej włączyła się w proces redystrybucji ziarna z Ukrainy do innych państw świata? Jakich efektów tych działań polscy rolnicy mogą się spodziewać ?

Apelując o jak najszybsze rozwiązanie problemów związanych z bieżącą, bardzo niekorzystną sytuacją na rynku ziarna zbóż, pragniemy zwrócić uwagę na konieczność innych działań Rządu, o charakterze długofalowym, ukierunkowanych na tworzenie równowagi na rynku zbożowym. W tym miejscu w szczególności chcemy zwrócić uwagę Pana Premiera na konieczność pojęcia działań, które będą sprzyjały odbudowie stad zwierząt hodowlanych, a w szczególności trzody chlewnej. Zwiększenie możliwości spasania ziarna zbóż jest ważnym elementem regulacyjnym rynku. Prosimy zatem o informację, czy resort rolnictwa dostrzega tę zależność i jakie kroki poczynił w ciągu ostatnich miesięcy, by zachęcić rolników do produkcji trzody chlewnej w naszym kraju.”

Z poważaniem

Stanisław Kacperczyk, Prezes Zarządu PZPRZ

 

Czekamy zatem na odpowiedź ze strony resortu rolnictwa.

FOT. MRIRW