PZPRZ zwrócił się do resortu rolnictwa o uregulowanie kwestii wykorzystywania dronów do stosowania ś.o.r.

Sz.P. Robert Telus, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W związku z rozwojem rolnictwa precyzyjnego i rosnącym zainteresowaniem rolników nowymi technologiami zwracamy się do Państwa z zapytaniem o szczegóły możliwości zastosowania dronów rolniczych jako maszyn do aplikacji środków ochrony roślin i nawozów w odpowiedniej dawce dokładnie w miejscach, gdzie jest to wymagane (z dokładnością do kilku centymetrów).

Drony rolnicze pojawiły się na polskim rynku i oferują rozwiązania, których poszukują rolnicy:

– Możliwość oprysków z powietrza w wysokich uprawach, takich jak kukurydza, konopie siewne, słoneczniki, gdzie wjazd specjalistycznym sprzętem jest bardzo drogi i nie zawsze jest efektywny.

– W przypadku brak możliwości wjazdu ciężkim sprzętem na tereny podmokłe, po deszczach, po zimie, gdy pojawiają się choroby i konieczne jest szybkie podjęcie środków profilaktycznych.

– Możliwość ochrony upraw na terenach pofałdowanych i górzystych.

– Możliwość wykonania zabiegów punktowych lub tylko na wybranym terenie z całego pola. Dron rolniczy dolatuje do wcześniej zaznaczonego terenu i dopiero nad wyznaczonym terenem rozpoczyna pracę z powietrza i tylko w obrębie zaznaczonego kawałka pola.

– Możliwość zwiększenia plonów w rzepaku i zbożach poprzez eliminację ścieżek technologicznych oraz zapobieganie niszczeniu plonów na polach.

Jako Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych, reprezentujący interesy polskich rolników szczególnie interesują mnie kwestie:

  • dopuszczenia dronów rolniczych do oprysków z wykorzystaniem środków chemicznych – drony latają 2-4 metry nad poziomem upraw i dają efekt podobny do pracy z opryskiwaczami z rękawami,
  • wprowadzenia maksymalnie uproszczonych procedur odbywania lotów, z uwzględnieniem realnych potrzeb rolników i faktu, że praca odbywa się w oknach pogodowych, które są trudne do przewidzenia,
  • regulacji stanu technicznego dronów rolniczych do zastosowania środków ochrony roślin.

Proszę o szczegółowe informacje i przyspieszenie prac umożliwiających używanie dronów rolniczych w Polsce.

Marcin Gryn, Wiceprezes PZPRZ