Podziękowania dla Honorowego Prezesa PZPRZ – Pana Stanisława Kacperczyka – FOTORELACJA

Na ręce Pana Stanisława Kacperczyka – Honorowego Prezesa Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych zostały skierowane liczne słowa uznania za dotychczasową współpracę. Wśród nich podziękowania osobiste, będące wynikiem wieloletnich przyjaźni, jak również te, skierowane z instytucji, organizacji i firm związanych z rolnictwem, w tym szczególnie z branżą zbożową.

Fot. A.Kozłowska / PZPRZ