Podsumowanie Programu Wymiany Młodych Rolników Polska-Teksas – młodzi Amerykanie w Polsce

29 czerwca br. w Warszawie odbyło się podsumowanie Programu Wymiany Młodych Rolników Polska-Teksas 2023, a konkretnie podsumowanie pobytu i pożegnanie grupy młodych Amerykanów, którzy przebywali w tym czasie w polskich gospodarstwach rolnych.

Z jakimi spostrzeżeniami i refleksjami wracają do kraju? Polecamy artykuł red. A.Kozłowskiej farmer.pl:

https://www.farmer.pl/fakty/amerykanie-w-polsce-z-jakimi-refleksjami-wroca-do-domu,133513.html

fot. A.Kozłowska / PZPRZ