Spotkanie młodych rolników, członków Programu Wymiany Młodych Rolników Polska Teksas 2023 z Ambasadorem USA w Polsce Markiem Brzezińskim

13 września 2023 r w Winnikach, w gospodarstwie Krzysztofa i Hanny Kowalskich, odbyło się spotkanie młodych rolników, członków Programu Wymiany Młodych Rolników Polska Teksas 2023 z Ambasadorem USA w Polsce, Panem Markiem Brzezińskim.

Cel spotkania: zaprezentowanie Programu Wymiany i jego uczestników, przedstawienie efektów i wpływu Programu Wymiany na dalsze losy młodzieży, ich pracę w gospodarstwach i karierę zawodową w firmach obsługi rolnictwa.

Program Wymiany Młodych Rolników Polska Teksas realizowany jest od 10 lat. Skierowany do młodych ludzi, którzy wiążą swoją przyszłość z gospodarstwem rolnym. Ma dostarczyć im wiedzy i doświadczenia, które będą przydatne w dalszej pracy  w gospodarstwie. Program realizowany jest w Polsce i w Stanach Zjednoczonych. Co roku w tym samym czasie polscy rolnicy wyjeżdżają na fermy do Teksasu, a młodzież z Teksasu przyjeżdża do polskich  gospodarstw.

Cele Programu Wymiany

  1. Zdobycie wiedzy na temat rolnictwa, produkcji, polityki rolnej i ekonomii, systemu edukacji, historii rolnictwa oraz warunków przyrodniczych
  2. Wymiana informacji na temat polityki rolnej i praktyki, badań i technologii w Unii Europejskiej i w Stanach Zjednoczonych
  3. Pogłębienie współpracy pomiędzy organizacjami producentów rolnych, uczelniami, administracją w Polsce i w Teksasie
  4. Budowanie dobrych relacji i współpracy pomiędzy Polską i Teksasem

Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych, rolnicza organizacja branżowa skupiająca producentów z całego kraju. Działa od 25 lat. Związek jest członkiem Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych, ma swoich przedstawicieli w COPA COGECA w Brukseli.

Informacja o gospodarstwie Krzysztofa i Hanny Kowalskich

Gospodarstwo rodzinne od 1932 roku o powierzchni 130 ha. Krzysztof Kowalski właściciel gospodarstwa od 1984 roku.

Hanna Kowalska – żona, Iwona Kowalska – córka, Martyna Kamińska – córka, Kamil Kamiński – zięć, Iga – 4 lata – wnuczka, Wiktor – 2 miesiące – wnuczek.

Gospodarstwo położone jest na Północnym Mazowszu. Hodowana jest tu coraz rzadziej spotykana zachowawcza rasa świń złotnicka biała. Mięso pozyskiwane z tych świń sprzedawane jest bezpośrednio z gospodarstwa. Prowadzony jest Innowacyjny chów tej rasy, hodowla bez antybiotyków oraz na naturalnej paszy wyprodukowanej w gospodarstwie.. W gospodarstwie produkowany jest też len i rzepak innowacyjną metodą bez środków chemicznych. W gospodarstwie jest również pasieka licząca 30 rodzin pszczelich. Na terenie gospodarstwa tłoczy się olej metodą na zimno i produkuje miód i sprzedaje na miejscu we własnym sklepie, a także na imprezach organizowanych w całej Polsce.

Gospodarstwo wdraża wiele innowacyjnych metod produkcji we współpracy z naukowcami. Ściśle współpracuje też z doradztwem rolniczym i prowadzi Zagrodę Edukacyjną. Zagroda Edukacyjna znajduje się na Krajowej Liście Gospodarstw Demonstracyjnych. Gospodarstwo należy do Polskiej Izby Produkty Regionalnego i Lokalnego. Produkty z gospodarstwa są wpisane na listę produktów tradycyjnych w Ministerstwie Rolnictwa: olej lniany, olej rzepakowy.

Na terenie gospodarstwa odbywają się często warsztaty, szkolenia i pokazy. Rodzina jest bardzo otwarta na gości z kraju i z zagranicy. Rolnicy angażują się w życie kulturalne i społeczne lokalnej społeczności. Zdobywają liczne nagrody, medale i wyróżnienia.

Osiągnięcia i nagrody:

– Rolnik Roku Regionu Morza Bałtyckiego (Konkurs WWF) 11 Krajów Nadbałtyckich;

– Krajowy Farmer Roku;

– Krajowy Wicemistrz Agroligii;

– Innowacyjny Rolnik – Konkurs Tygodnika Rolniczego;

– Złote Medale na Targach Polagra w Poznaniu (Smaki Regionów) – za schab długodojrzewający, olej lniany, olej rzepakowy, olej konopny;

-Drugie miejsce w krajowym konkursie KRUS Bezpieczny Rolnik;

– Perła w Konkursie Nasze Kulinarne Dziedzictwo Smaki Regionów i zdobyte nagrody: 2013r. olej lniany, 2017r. olej rzepakowy, 2021r. smalec ze Świni Złotnickiej Białej, 2022r. olej konopny;

– Laureat krajowego Konkursu „Sposób na Sukces”

Gospodarstwo posiada własną stronę www.olejkowalski.pl

Film na temat gospodarstwa:  https://warszawa.tvp.pl/43105610/lniane-krolestwo

Zdjęcia: A.Kozłowska dla PZPRZ