Szkolenie „Integrowana Produkcja Zbóż Chlebowych”

Szkolenie odbyło się w dniach 14-15 października 2016 r. w sami konferencyjnej IHAR-PIB w Radzikowie i zostało zorganizowane w ramach Programu Promocyjnego Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych.

Szkolenie było finansowane ze środków Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych.