Lista Odmian Zalecanych do uprawy na terenie woj. mazowieckiego na rok 2024

Dnia 22.01.2024 r. odbyło się posiedzenie Mazowieckiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego. Na posiedzeniu ustalono Listę Odmian Zalecanych do uprawy na terenie województwa mazowieckiego na rok 2024.

Listy Odmian Zalecanych (LOZ) do uprawy na obszarze województw tworzone są w oparciu o art. 27 Ustawy o nasiennictwie z dn. 9 listopada 2012 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 129).

Podstawą do ustalenia tej listy była analiza wyników doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w naszym województwie w oparciu o wieloletnie wyniki doświadczeń odmianowych do 2023 roku. Odmiany umieszczone na Liście odmian zalecanych wykazały w ostatnich latach dużą przydatność do uprawy w warunkach naszego województwa i zasługują na znaczący udział w uprawie.

– Stwierdzona w czasie badań duża wartość tych odmian daje większą gwarancję uzyskania lepszych efektów gospodarczych – zaznacza w komunikacie dr Joanna Dziurdziak, p.o. Dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Seroczynie, COBORU.

Poniżej w załączniku (prosimy kliknąć) Lista Odmian Zalecanych do uprawy na terenie woj. mazowieckiego na rok 2024

LOZ 2024