Nikiel w ziarnach zbóż. PZPRZ interweniuje w sprawie nowych poziomów proponowanych przez KE

PZPRZ wystąpił z pismem do Niny Dobrzyńskiej, dyrektora Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin w MRiRW z prośbą o podjęcie działań na szczeblu UE, które doprowadziłyby do zwiększenia zaproponowanych ostatnio przez KE, nowych maksymalnych poziomów niklu w ziarnach zbóż lub przyjęcie ich jedynie jako orientacyjnych wskaźników poziomów, do momentu uzyskania większej ilości danych z różnych państw członkowskich UE i lat.

PZPRZ uważa, że zmiany zaproponowane w projekcie rozporządzenia KE zmieniającego rozporządzenie 2023/915 mogą negatywnie wpłynąć na rolników produkujących rośliny zbożowe w Polsce.

Pełna treść pisma po kliknięciu na poniższy link:

Pismo_PZPRZ_Nikiel

https://www.farmer.pl/prawo/przepisy-i-regulacje/problematyczny-nikiel-w-ziarnie-zboz-kolejna-niespodzianka-dla-rolnikow,142425.html