Stanowisko Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych w sprawie: Projektu ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 1712)

Stanowisko PZPRZ w sprawie Projektu ustawy o funduszu dróg samorządowych oraz zmianie niektórych innych ustaw