Zaproszenie do udziału w Programie Wymiany Młodych Rolników POLSKA-TEKSAS 2018

POLSKI ZWIĄZEK
PRODUCENTÓW ROŚLIN ZBOŻOWYCH

WE WSPÓŁPRACY
Z AGRO BUSINESS KLUBEM
ORAZ CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

ZAPRASZA DO UDZIAŁU
w PROGRAMIE WYMIANY MŁODYCH ROLNIKÓW POLSKA – TEKSAS 2018

Program skierowany jest do młodych ludzi, którzy wiążą swoją przyszłość z gospodarstwem rolnym. Ma dostarczyć im wiedzy i doświadczenia, które będą przydatne w dalszej pracy w gospodarstwie. Program realizowany jest w Polsce i w Stanach Zjednoczonych. Co roku w tym samym czasie polscy rolnicy wyjeżdżają na fermy do Teksasu, a młodzież z Teksasu przyjeżdża do polskich gospodarstw.

Celem Programu Wymiany jest

 1. Zdobycie wiedzy na temat rolnictwa, produkcji, polityki rolnej i ekonomii, systemu edukacji, historii rolnictwa oraz warunków przyrodniczych
 2. Wymiana informacji na temat polityki rolnej i praktyki, badań i technologii w Unii Europejskiej i w Stanach Zjednoczonych
 3. Pogłębienie współpracy pomiędzy organizacjami producentów rolnych, uczelniami, administracją w Polsce i w Teksasie
 4. Budowanie dobrych relacji i współpracy pomiędzy Polską i Teksasem

Założenia programu

 1. Pobyt w gospodarstwie rolnym i uczestnictwo w codziennych pracach i zajęciach rodziny goszczącej;
 2. Zdobycie doświadczenia na temat produkcji, polityki rolnej i ekonomii;
 3. Udział w spotkaniach z przedstawicielami organizacji rolniczych, rządu i samorządu, uczelni o profilu rolniczym w celu pogłębienia wiedzy na temat rolnictwa i produkcji rolnej w kraju goszczącym;
 4. Poznanie tradycji, historii i kultury, zwiedzania miejsc historycznych i zabytków

Realizatorzy Programu oraz instytucje i organizacje współpracujące

Z polskiej strony – Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych przy współpracy
z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie i Agro Biznes Klub

Ze strony amerykańskiej – Teksas A& M University, TALL Program oraz pięć organizacji branżowych reprezentujących rolników z pięciu sektorów:

 • producentów pszenicy Stanu Teksas (Texas Wheat Producers)
 • producentów kukurydzy Stanu Teksas (Texas Corn Producers)
 • producentów ziarna sorgo Stanu Teksas (Texas Grain Sorghum Producers)
 • producentów mleka Stanu Teksas (Texas Association of Dairymen)
 • producentów trzody chlewnej Stanu Teksas (Texas Pork Producers Association)

Partnerzy Programu w Polsce
Bayer CropScience i Syngenta

Koordynatorzy programu

Ze strony polskiej – Katarzyna Boczek – Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Ze strony amerykańskiej – Jim Mazurkiewicz – Texas A&M University i TALL Program

Organizacja Programu

Planowany wyjazd polskich rolników: 16 czerwca – 22 lipca 2018
Długość trwania programu: 5 tygodni
Wymagany wiek uczestników: 20-30 lat
Tematyka: produkcja zbóż, kukurydzy, sorgo, mleka i trzody chlewnej
Wymagane wykształcenie: ukończona szkoła średnia lub studia wyższe kierunki rolnicze
Wymagania językowe: co najmniej podstawowa znajomość języka angielskiego umożliwiająca samodzielną komunikację
Mile widziane: prawo jazdy na samochód, traktor, inne maszyny rolnicze

Inne wymagania dotyczące młodych rolników

 1. Każdy z uczestników zobowiązany będzie udziału w codziennych zajęciach oraz do mieszkania w gospodarstwie u rodziny goszczącej
 2. Uczestnicy nie otrzymują wynagrodzenia za swoją pracę
 3. Uczestnicy powinni zdobywać wiedzę i doświadczenie praktyczne, dlatego oczekuje się od nich aktywności, zaangażowania i zainteresowania. Mile widziane będą artykuły, zdjęcia i filmy wykonane podczas pobytu w Teksasie
 4. W każdym gospodarstwie goszczącym będzie jeden uczestnik wymiany
 5. Na początku wymiany uczestnicy wezmą udział w trzydniowym programie wprowadzającym, a na zakończenie programu w dwudniowym programie podsumowującym.

Warunki pobytu

 1. Uczestnik ma zapewniony transport z i na lotnisko w Teksasie
 2. Uczestnik weźmie udział w 3 – dniowym szkoleniu wprowadzającym na Uniwersytecie Stanowym TAMU w College Station (pod Austin) finansowanym przez sponsorów
 3. Uczestnik ma zapewnione wyżywienie i zakwaterowanie na czas trwania programu
 4. Uczestnik weźmie udział w spotkaniu podsumowującym program i kolacji przygotowanej przez organizatorów programu w Teksasie
 5. Uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający udział w programie

Koszty po stronie uczestnika programu

 1. Przelot samolotem – 3880 złotych ( dokładna cena biletu zależy od kursu dolara)
 2. Ubezpieczenie – 300 złotych
 3. Wiza – 576 złotych ( kurs z dnia 30.01.2018)
 4. Koszty administracyjne programu – 500 złotych

Dokumenty jakie należy wypełnić

 1. Formularz zgłoszeniowy w języku polskim
 2. Formularz zgłoszeniowy w języku angielskim – wkleić zdjęcie
 3. Zobowiązanie o przyjęciu uczestnika Programu Wymiany w 2019 roku
 4. Kopia paszportu ( może być dostarczona w terminie późniejszym)
 5. Kopia dowodu osobistego

Proszę wszystkie dokumenty przesłać przed rozmową kwalifikacyjną na adres e-mail:
k.boczek@cdr.gov.pl

Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim dla osób zainteresowanych udziałem w Programie odbędzie się w Warszawie w dniu 16 lutego 2018 roku o godz. 11.00
w budynku Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich ul. Hoża 66/68 , sala konferencyjna IV piętro

Kontakt

do koordynatora Programu Wymiany, Katarzyny Boczek
tel 604 477 651 e-mail: k.boczek@cdr.gov.pl

lub Prezesa Zarządu Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych, Stanisława Kacperczyka
tel 604 186 906 e-mail: akacpe@poczta.onet.pl