Zboże – to polskie złoto

Andrzej Muszyński i Przemysław Bochat – członkowie władz PZPRZ – Zasłużonymi Promotorami Agrobiznesu RP 2018!

Rekomenduje prof.Tadeusz Pawłowski, Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu, Wybitny Promotor Agrobiznesu RP 2015:

– Andrzej Muszyński i Przemysław Bochat, jako członkowie władz Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych, z wielką pasją realizują statutowe cele organizacji polskich zbożowców. Godne podkreślenia jest ich zaangażowanie w godne reprezentowanie Związku wobec decydentów krajowych i zagranicznych, a także wielki wkład w działalność promocyjno-szkoleniową oraz bliską współpracę z placówkami naukowo-badawczymi.