Kalkulator CO2


Oblicz jaki wpływ na środowisko mają
Twoje codzienne działania!

Jak korzystać z kalkulatora


Jeśli chcesz obliczyć, jaki wpływ na środowisko mają Twoje codzienne działania, to musisz padać kilka danych.
Korzystanie z kalkulatora śladu węglowego stworzonego przez nas, jest anominowe i bezpłatne. Na chwilę obecną dane wprowadzone nie są przechowywane. Gromadzenie danych jest tylko do czasu wykonania obliczeń niezbędnych do czasu usyskania wyliczenia Twojego śladu węglowego.
W dalszej cześći będziemy posługiwać się zamiennie nazwami "ślad węglowy" i/lub "CO2".

Powierzchnia uprawy oraz zakładany maksymalny plon dla wybranej uprawy/zasiewu


W celu dalszego korzystania z kalkulatora, wprowadź niezbędne dane do obliczeń dla CO2.

 
 
 
 
 Zabieg agrotechniczny dla wyliczenie CO2


W celu dalszego, korzystania z kalkulatora, należy z listy wybrać zabieg argotechniczny, dla ktorego chcemy wyliczyć CO2

Poniżej znajduje się lista do wyboru zabiegu agrotechnicznego

 


  
 WAŻNA INFORMACJA
Podaj szerokość nadzędzia w metrach.
Jeśli dane narzędzie ma szerokość, na przyklad 40 cm, to wpisz w danym polu 0.40.

Wprowadź wartość w metrach, 40 cm, to 0.40


Pojazdy użyte w celu wykonania zabiegu agrotechnicznego dla wyliczenie CO2


W celu dalszego, korzystania z kalkulatora, należy z listy wybrać pojazd użyte w celu wykonania zabiegu agrotechnicznego, dla ktorego chcemy wyliczyć CO2

Poniżej znajduje się lista do wyboru zabiegi agrotechniczne

  
 
    
     

Jeśli dane są poprawne, to przejdź do następnego kroku


↓↓↓

Podsumowanie wprowadzonych danych w celu wykonania obliczeńdla CO2
zdc


Podsumowanie wprowadzonych danych w celu wykonania obliczeńdla CO2


Uprawa   

Powierzchnia uprawy, to:

Zastowowane zabiegi i maszymy/pojazdy: wraz z


Warstwa 2

Kliknij zamknij, aby schować warstwę 2PODSUMOWANIE

Kliknij WYLICZ CO2, aby zakończyć obliczenia

Ostatni krok do sprawdzenie, jaki jest Twoj udział w śladz węglowym CO2


Twój ślad węglowy CO2


Twój ślad węglowy CO2 dla uprawy/zasiewu ,
gdzie na powierzchni uprawy ha, przy zaplanowanym plonie t/ha, użyto pojazdu  

podczas zabiegu agrotechnicznego
o szerokości narzędzia m, uzyskano wydajność powierzchniową .
Szacowane powierzchniowe zużycie paliwa, to: (Qpn) l/ha.
Ślad węglowy na hektar dla zabiegu, to:  kg CO2/l ON.Ślad węglowy dla tony ziarna, to:  kg CO2/t.Ślad węglowy dla całej powierzchni uprawy  kg CO2/ha.
Dziękujemy za skorzystanie z naszego kalkulatora śladu węglowego!


Doceniamy Twoje zaangażowanie w ochronę środowiska i podejmowanie świado...

Czytaj dalej

[ ⊗ ]

Dziękujemy za skorzystanie z naszego kalkulatora śladu węglowego!


Doceniamy Twoje zaangażowanie w ochronę środowiska i podejmowanie świadomych działań. Używanie kalkulatora śladu węglowego przynosi wiele korzyści, oto trzy z nich:


 1. Świadomość ekologiczna: Korzystanie z kalkulatora śladu węglowego pomaga zwiększyć Twoją świadomość dotyczącą emisji gazów cieplarnianych i ich wpływu na zmiany klimatyczne.
  Pozwala to lepiej zrozumieć, jak nasze codzienne działania mogą przyczyniać się do problemu i jak możemy podejmować działania, aby ograniczyć negatywny wpływ.
 2. Kontrola nad emisjami: Korzystanie z kalkulatora pozwala Ci obliczyć swoje osobiste lub organizacyjne emisje gazów cieplarnianych. Dzięki temu możesz śledzić swoje postępy w redukcji emisji i podejmować konkretne kroki mające na celu zmniejszenie swojego śladu węglowego.
  To daje Ci kontrolę nad Twoimi działaniami i możliwość podejmowania skutecznych działań naprawczych.
 3. Edukacja i wpływ społeczny: Dzieląc się informacjami o kalkulatorze śladu węglowego z innymi, przyczyniasz się do edukacji społecznej na temat zmian klimatycznych i działań proekologicznych.
  Zachęcając swoich znajomych do skorzystania z tego narzędzia, pomagasz im zrozumieć, jakie działania mogą mieć pozytywny wpływ na środowisko.
  Twój wkład może się pomnożyć, gdy inni również zaczną podejmować odpowiedzialne działania.

Zachęcamy Cię do podzielenia się informacją o naszym kalkulatorze śladu węglowego ze swoimi znajomymi. W ten sposób możesz przyczynić się do rozprzestrzeniania wiedzy i zwiększenia liczby osób zaangażowanych w walkę ze zmianami klimatycznymi.


Dzięki Twojemu wkładowi możemy razem pracować nad lepszą przyszłością dla naszej planety.


Dziękujemy jeszcze raz za skorzystanie z naszego kalkulatora śladu węglowego CO2!
"Sfinansowano z Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych"Logo KOWR