Agrotechnika uprawy zbóż w aspekcie pogłębiających się zmian klimatycznych – zaproszenie na szkolenie

Z A P R O S Z E N I E

Zarząd Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych serdecznie zaprasza na szkolenie w ramach
Programu Promocyjnego Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych, które odbędzie się w dniach 5-6 czerwca 2024 r.
w sali konferencyjnej Hotelu Austeria w Ciechocinku, ul. Bema 32, 87-720 Ciechocinek.

„Agrotechnika uprawy zbóż w aspekcie pogłębiających się zmian klimatycznych”

Program szkolenia:

5.05.2024 r. środa

12.00 – 13.00 Przyjazd do hotelu i zakwaterowanie, poczęstunek.
13.00 – 13.10 Powitanie uczestników szkolenia i przedstawienie szczegółowego programu.

13.10 – 14.10
1. Proponowane wycofanie przez Unię Europejską substancji czynnych środków ochrony roślin, a
przyszłościowe problemy z ochroną plantacji zbóż przed agrofagami.
Wykładowca: Prof. dr hab. Marek Korbas, Prof. dr hab. Marek Mrówczyński, Instytut Ochrony Roślin – PIB

14.10 – 14.45
2. Właściwie ukształtowane stosunki wodno-powietrzne w glebie warunkiem efektywnego wykorzy-
stania nawozów przez rośliny.
Wykładowca: dr hab. Jerzy Grabiński, Prof., IUNG PIB w Puławach

14.45 – 15.15 Przerwa kawowa

15.15 – 16.00
3. AI (Artificial Inteligence) w rolnictwie ze szczególnym odniesieniem do zmian klimatycznych.
Wykładowca: dr hab. inż. Adam Ekielski, Prof. WULS/SGGW

16.00 – 16.45
4. Grzyby – sprawcy chorób roślin, ale i nasi sprzymierzeńcy.
Wykładowca: dr hab. Prof. Jacek Piszczek, Instytut Ochrony Roślin – PIB

16.45 – 17.25
5. Wpływ elementów Zielonego Ładu na zrównoważoną gospodarkę. Pozytywy i kontrowersje.
Wykładowca: mgr Marek Krysztoforski, CDR Brwinów Oddział Radom

17.25 – 18.00
6. Wykorzystanie kukurydzy w żywieniu człowieka.
Wykładowca: dr inż. Roman Warzecha, IHAR-PIB Radzików

18.00 – 19.30
7. Podsumowania i kolacja

06.06.2024 r. czwartek

07.30 – 08.30 Śniadanie.

09.30 – 10.00
8. Właściwe stosowanie nawozów wieloskładnikowych i azotowych dla lepszego wykorzystania
wody i zasobów mineralnych przez rośliny – przedstawiciele Grupy Azoty SA.
Wykładowca: przedstawiciele Grupy Azoty SA.

10.00 – 10.30
9. Prawidłowo wykonane zabiegi agrotechniczne szansą na uzyskanie lepszych wyników produkcyjnych.
Wykładowca: MZURI

10.30 – 11.00
10. Uregulowanie odczynu gleby przez racjonalne wapnowanie. Zwiększenie warstwy próchniczej i
tym samym retencji glebowej.
Wykładowca: Michał Wojciak, Nordkalk

11.00 – 11.30
11. Zachowanie właściwych parametrów zbóż w okresie przechowywania z uwzględnieniem zmienności warunków pogodowych.
Wykładowca: dr inż. Lesław Janowicz – członek Rady Ekspertów Polskiego Związku Producentów Roślin
Zbożowych.

11.30 – 12.00
12. Pytania, dyskusja i podsumowanie szkolenia.

Prosimy o potwierdzenie obecności drogą mailową na adres: biuro@pzprz.pl do dnia 31 maja 2024 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu

Z poważaniem
Prezes Zarządu
Przemysław Bochat

Szkolenie finansowane ze środków Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych