Jim Mazurkiewicz, prof. Texas A&M University otrzymał zaszczytny tytuł Zasłużony Promotor Agrobiznesu

Stowarzyszenie AgroBiznesKlub i Redakcja Magazynu Ludzi Przedsiębiorczych AGRO jako organizatorzy ogólnopolskiego konkursu Agroprzedsiębiorca RP postanowiły nadać Panu Jimowi Mazurkiewiczowi, prof. Texas A&M University zaszczytny tytuł Zasłużony Promotor Agrobiznesu.
Prof. Jim Mazurkiewicz od kilkunastu lat jako współinicjator i  realizator po stronie amerykańskiej wraz z Panią Katarzyną Boczek po stronie polskiej prowadzą owocną wymianę  doświadczeń pracy w rolnictwie i agrobiznesie między polskimi i amerykańskimi farmerami.
Szablę oficerską Zasłużonego Promotora Agrobiznesu wręczy Laureatowi wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi – pan Jacek Czerniak.