ZAPROSZENIE do PROGRAMU WYMIANY MŁODYCH ROLNIKÓW POLSKA – TEKSAS 2023

ZAPROSZENIE

do PROGRAMU WYMIANY MŁODYCH ROLNIKÓW POLSKA – TEKSAS 2023  

 

Program kierujemy  do młodych ludzi, którzy wiążą swoją przyszłość z gospodarstwem rolnym. Ma dostarczyć im wiedzy i doświadczenia, które będą przydatne w dalszej pracy w gospodarstwie. Program realizowany jest w Polsce i w Stanach Zjednoczonych. Co roku w tym samym czasie polscy rolnicy wyjeżdżają na fermy do Teksasu, a młodzież z Teksasu przyjeżdża do polskich  gospodarstw.

Cele Programu Wymiany

 1. Zdobycie wiedzy na temat rolnictwa, produkcji, polityki rolnej i ekonomii, systemu edukacji, historii rolnictwa oraz warunków przyrodniczych
 2. Wymiana informacji na temat polityki rolnej i praktyki, badań i technologii w Unii Europejskiej i w Stanach Zjednoczonych
 3. Pogłębienie współpracy pomiędzy organizacjami producentów rolnych, uczelniami, administracją w Polsce i w Teksasie
 4. Budowanie dobrych relacji i współpracy pomiędzy Polską i Teksasem

 

Założenia programu

 1. Pobyt w gospodarstwie rolnym i uczestnictwo w codziennych pracach i zajęciach rodziny goszczącej;
 2. Zdobycie doświadczenia na temat produkcji, polityki rolnej i ekonomii;
 3. Udział w spotkaniach z przedstawicielami organizacji rolniczych, rządu i samorządu, uczelni o profilu rolniczym w celu pogłębienia wiedzy na temat rolnictwa i produkcji rolnej w kraju goszczącym;
 4. Poznanie tradycji, historii i kultury, zwiedzania miejsc historycznych i zabytków

 

Realizatorzy Programu oraz instytucje i organizacje współpracujące

Organizator – Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych

Organizacje współpracujące i partnerzy – SGGW w Warszawie, Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Syngenta, Procam, Agrocentrum, Agro Biznes Klub

Ze strony amerykańskiej –  Teksas A& M University oraz  TALL Program

 

Koordynatorzy programu

Ze strony polskiej – Katarzyna Boczek – Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych

Ze strony amerykańskiej – Jim Mazurkiewicz – Texas A&M University i TALL Program

 

Organizacja Programu

Planowany wyjazd polskich rolników:  19 czerwca – 21 lipca 2023

Długość trwania programu: 5 tygodni

Wymagany wiek uczestników:  20-30 lat

Tematyka: produkcja zbóż, kukurydzy, sorgo, mleka i trzody chlewnej, ogrodnictwo

Wymagane wykształcenie:  ukończona szkoła średnia  lub studia wyższe kierunki rolnicze

Wymagania językowe:  co najmniej  podstawowa znajomość języka angielskiego umożliwiająca samodzielną komunikację

Mile widziane: prawo jazdy na samochód, traktor, inne maszyny rolnicze

 

Inne wymagania  dotyczące młodych rolników

 1. Każdy z uczestników zobowiązany będzie do udziału w codziennych zajęciach oraz do mieszkania w gospodarstwie u rodziny goszczącej
 2. Uczestnicy nie otrzymują wynagrodzenia za swoją pracę
 3. Uczestnicy powinni zdobywać wiedzę i doświadczenie praktyczne, dlatego oczekuje się od nich aktywności, zaangażowania i zainteresowania. Mile widziane będą artykuły, zdjęcia i filmy wykonane podczas pobytu w Teksasie
 4. W każdym gospodarstwie goszczącym będzie jeden uczestnik wymiany
 5. Na początku wymiany uczestnicy wezmą udział w trzydniowym programie wprowadzającym, a na zakończenie programu w dwudniowym programie podsumowującym.

 

Warunki pobytu

 1. Uczestnik ma zapewniony transport z i na lotnisko w Teksasie
 2. Uczestnik weźmie udział w 3 – dniowym szkoleniu wprowadzającym na Uniwersytecie Stanowym TAMU w College Station (okolice Austin) finansowanym przez sponsorów
 3. Uczestnik ma zapewnione wyżywienie i zakwaterowanie na czas trwania programu
 4. Uczestnik weźmie udział w spotkaniu podsumowującym program i kolacji przygotowanej przez organizatorów programu w Teksasie
 5. Uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający udział w programie

 

Kategorie kosztów po stronie uczestnika programu

 1. Przelot samolotem
 2. Ubezpieczenie
 3. Testy na Covid przed wyjazdem ( jeśli będą obowiązywały)
 4. Koszty administracyjne programu

( szczegółowe koszty będą znane po potwierdzeniu kosztów biletów i ubezpieczenia przez firmy, w których składamy zamówienia)

 

 Dokumenty jakie należy wypełnić i dostarczyć

 1. Formularz zgłoszeniowy w języku polskim
 2. Formularz zgłoszeniowy w języku angielskim – wkleić zdjęcie
 3. Zobowiązanie o przyjęciu uczestnika Programu Wymiany w 2023 roku
 4. Kopia paszportu ( może być dostarczona w terminie późniejszym)
 5. Kopia dowodu osobistego

Proszę formularze ( poz.1 i 2) przesłać przed rozmową kwalifikacyjną na adres  e-mail:  k.boczek@cdr.gov.pl, a pozostałe ( poz.3,4,5) przynieść na rozmowę kwalifikacyjną

 

Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim dla osób zainteresowanych udziałem w Programie odbędzie się w Warszawie  31 stycznia  2023 roku o godz. 10.00. Spotkanie planowane jest w budynku Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich ul. Hoża 66/68 , sala konferencyjna IV piętro.

 

Kontakt

do koordynatora Programu Wymiany, Katarzyny Boczek

tel 604 477 651     e-mail: k.boczek@cdr.gov.pl

 

lub Prezesa Zarządu Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych, Stanisława Kacperczyka

tel 604 186 906   e-mail: akacpe@poczta.onet.pl

 

Zaproszenie do programu 2023

formularz zgłoszeniowy 2023

application form 2023

zobowiązanie 2023