Przemysław Bochat, wiceprezes PZPRZ zastępcą Przewodniczącego FBZPR

11 stycznia br. odbyło się Walne Zgromadzenie Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych i wybór władz na kolejną kadencję.

Przewodniczącym Rady został ponownie Marian Sikora. Jego zastępcami zostali Jerzy Wierzbicki z Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego oraz – po wcześniej rezygnacji z tej funkcji przez Pana Stanisława Kacperczyka, Prezesa PZPRZ – Przemysław Bochat z Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych.

Sekretarzem FBZPR został Tadeusz Michalski z Polskiego Związku Producentów Kukurydzy, a członkami Prezydium Rajmund Gąsiorek z Polskiego Związku Hodowców i Producentów Zwierząt Futerkowych, Bogdan Biadała z Polski Związek Ogrodnicze oraz Wiesław Wojtczak z Polskiego Związku Hodowców i Producentów Gęsi.

SPOTKANIE FBZPR Z MINISTREM KOWALCZYKIEM

W dniu 11 stycznia 2023 r. odbyło się też spotkanie organizacji członkowskich Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych z wicepremierem i ministrem rolnictwa Henrykiem Kowalczykiem.

Podczas swojego wystąpienia wicepremier zapewnił, że każda partia zboża importowana z Ukrainy do Polski jest obecnie bardzo precyzyjnie kontrolowana. Dotyczy to zwłaszcza tzw. zboża technicznego, które nie jest już wpuszczane do kraju. Wicepremier poinformował, że po licznych kontrolach krzyżowych kilka spraw związanych z tzw. zbożem technicznym zostało skierowanych do prokuratury. Kontrole dotyczą także pozostałości pestycydów.

Szef resortu rolnictwa podkreślił, że zgodnie z decyzją Unii Europejskiej nadal obowiązuje bezcłowy i bezkontyngentowy handel z Ukrainą. Ale będzie zabiegał w Brukseli o ograniczenie tego swobodnego przepływu towarów rolno-spożywczych. Jego zdaniem z podobnymi problemami związanymi z nadmiernym ukraińskim importem mają do czynienia inne państwa UE, zwłaszcza te graniczące z Ukrainą.

Kowalczyk poinformował, że procedowana jest obecnie ustawa dotycząca paliwa rolniczego dla producentów trzody chlewnej. Wejdzie ona w życie na wiosnę, ale nowe rozwiązania będą obowiązywać od stycznia tego roku. Zapowiedział także kontynuowanie programów dotyczących dalszej pomocy dla producentów świń. Ryczałtowa pomoc będzie dostępna dla hodowców od marca.

Szef resortu rolnictwa przypomniał także, że wystąpił już do Komisji Europejskiej z wnioskiem o modyfikacje Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027. Zmiany mają dotyczyć kwestionowanych wcześniej przez organizacje rolnicze elementów PS WPR. Teraz rząd czeka na zatwierdzenie zmian przez Komisje Europejską.

Podczas spotkania organizacje członkowskie FBZPR wymieniły z Wicepremierem  Kowalczykiem uwagi dotyczące bieżących problemów polskich rolników. Omawiane były przede wszystkim kwestie dotyczące rynku zbóż, trzody chlewnej, drobiu, nawozów, opłacalności produkcji rolnej, rolnictwa zrównoważonego oraz OZE.

Więcej: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/kontynuacja-rozmow-z-przedstawicielami-rolnikow

Fot. Justyna Jasińska, Wójt Gminy Kutno