Aktualna sytuacja na rynku zbóż – stan na 13 września 2023 r.

W trakcie zorganizowanego 13 września br. w Winnikach koło Nasielska spotkania uczestników Programu Wymiany Młodych Rolników Polska – Teksas (w którym wziął udział m.in. Mark Brzeziński, Ambasador USA w Polsce), swój wykład na temat aktualnej sytuacji na rynku zbóż (stan na dzień 13 września 2023 r.), ale też źródeł informacji, na podstawie których przygotowana została ta analiza, zaprezentował Pan Martyn Mieczkowski z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Pełną prezentację, przygotowaną specjalnie dla PZPRZ, można pobrać po kliknięciu na poniższy link:

KOWR Rynek zbóż wykorzystanie źródeł informacji rynkowej Winniki 13 września 2023 

Uwadze polecamy, szczególnie fragment dotyczący tego, jakie czynniki mogą oddziaływać w najbliższym czasie na ceny zbóż w Polsce – slajd 34 i 35.

fot. A.Kozłowska