PZPRZ wnosi o możliwość integrowanej uprawy słonecznika

Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych zwrócił się z prośbą do ministra rolnictwa o umożliwienie, co ważne, jeszcze w tym sezonie, uprawy słonecznika w integrowanej produkcji roślin. O możliwość zastosowania tego rozwiązania wielokrotnie Związek występował na różnego rodzaju spotkaniach.

W tym celu konieczne jest zaakceptowanie i umieszczona na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa metodyki integrowanej produkcji słonecznika tak, aby rolnicy 30 dni przed siewem mogli zgłosić daną uprawę do certyfikacji.

Zmiany klimatu jakie dostrzegamy sprawiły, że słonecznik jest rośliną, która na przestrzeni ostatnich lat zyskuje coraz to większy obszar uprawy w naszym kraju. Warto podkreślić, że słonecznik można wykorzystywać nie tylko jako roślinę oleistą, ale może także zastąpić importowane obecnie do naszego kraju białko roślinne. Uprawa tej rośliny może więc zasilić bilans krajowego białka.

Uprawa słonecznika bardzo często wymaga stosowania nie tylko tradycyjnej ochrony przed chwastami, szkodnikami czy chorobami, ale też metod biologicznych i agrotechnicznych.

Jest to spowodowane często niewielką ilością środków ochrony roślin jaka jest zarejestrowana w uprawie słonecznika, a także szybkim wzrostem rośliny. Stosowanie słonecznika w płodozmianie daje wiele możliwości niwelowania przypadków monokultur. Wszystko to jest także wymagane w zasadach integrowanej produkcji roślin. Możliwość uprawy w integrowanej produkcji roślin może wpłynąć na jakość zdrowotną nasion słonecznika wykorzystywanego do produkcji oleju jadalnego.

W związku z powyższym uprawa słonecznika nie zawsze może być opłacalna.

Dlatego chcielibyśmy prosić o umożliwienie rolnikom, już od tego roku, uprawę słonecznika w integrowanej produkcji roślin w celu zastosowania tegoż ekoschematu w dopłatach w 2024 roku. Wobec ogólnej, bardzo złej sytuacji w rolnictwie, umożliwienie uprawy słonecznika w integrowanej produkcji roślin jest realną formą pomocy dla rolników. Prosimy aby w tego typu sytuacjach, gdzie możliwa jest szybka i rzeczywista pomoc dla rolników, właściwe organy sprawnie działały w interesie rolników.

Z poważaniem

Przemysław Bochat

Prezes PZPRZ

PZPRZ Pismo Słonecznik

 

fot. PIXABAY