Agrotechnika uprawy zbóż w aspekcie pogłębiających się zmian klimatycznych – PZPRZ zaprasza na szkolenie!

ZAPROSZENIE

Zarząd Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych zaprasza na szkolenie do Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach pn:

Agrotechnika uprawy zbóż w aspekcie pogłębiających się zmian klimatycznych

Szkolenie organizowane jest w dniach 4-5 kwietnia 2024 roku, program szkolenia w załączeniu poniżej.

Tematyka wykładów będzie koncentrowała się na 4 blokach tematycznych:

  1. Systemy nawadniana, problemy prawne, rozwiązania techniczne, wymagania.
  2. Agromelioracja i zabiegi agrotechniczne. Poprawa w glebie stosunków
    wodno-powietrznych oraz zwiększenie jej zdolności retencyjnych.
  3. Uprawa uproszczona ze stałym okryciem gleby oraz wprowadzanie
    systemu zadrzewienia śródpolnego.
  4. Uregulowanie odczynu gleby przez racjonalne wapnowanie. Zwiększenie
    warstwy próchniczej i tym samym retencji glebowej.

W drugim dniu szkolenia zaplanowane jest spotkanie z przedstawicielami Grupy Azoty SA, którzy przedstawią aktualną strategię firmy i ofertę dla rolników na 2024 rok. Zaprosiliśmy też przedstawicieli firm, którzy zaprezentują działanie robota polowego oraz drony do nawożenia.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o potwierdzenie obecności poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail lub wysłanie sms. Osoby, które nie będą nocowały, proszone są o zaznaczenie tego w wiadomości.

Katarzyna Boczek – kboczek@wp.pl  oraz tel 604 477 651

Lesław Janowicz – ljanowicz@interia.pl oraz tel: 603 946 064

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizator pokrywa koszty noclegu i wyżywienia.
Szkolenie sfinansowano z Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych.

program szkolenia PZPRZ