PZPRZ rozmawiał o sytuacji na rynku zbóż z ministrem rolnictwa Czesławem Siekierskim

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski spotkał się 5 kwietnia br. z przedstawicielami Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych, z prezesem zarządu Przemysławem Bochatem na czele.

Zgłoszone postulaty

Goście ministra zwracali uwagę na trzy główne problemy: kwestie tranzytu ukraińskiego zboża przez terytorium Polski, zagadnienia dotyczące terminala zbożowego nad Bałtykiem oraz postulat dołączenia producentów kukurydzy do rozporządzenia o wsparciu producentów zbóż.

Jedną z propozycji była zmiana terminu sprzedaży zboża objętego dopłatami w taki sposób, aby byli nimi objęci również rolnicy sprzedający zboże przed 1 stycznia 2024. Przedstawiciele sektora zbożowego zwracali uwagę na konieczność wykupu nadwyżek zbóż przez Unię Europejską i skierowanie ich do Afryki.

Wyrazili również dezaprobatę wobec nasilających się w Unii Europejskiej głosów w sprawie ograniczania produkcji zwierzęcej. Nie zgadzają się także na ograniczenia dotyczące nawożenia i stosowania środków ochrony roślin.

Rozmówcy ministra Czesława Siekierskiego podnieśli także kwestie związane z karaniem rolników m.in.  za brak dywersyfikacji upraw.

Stanowisko ministra

Szef resortu rolnictwa przypomniał, że już zgłaszał na Unijnej Radzie Ministrów ds. Rolnictwa propozycję zdjęcia nadwyżki zboża przez Unię Europejską i skierowanie jej do krajów potrzebujących.

Zwrócił uwagę, że rozporządzenie dotyczące dopłat do sprzedanego zboża jest już w trakcie procedowania, a propozycja jego zmiany oddaliłaby w czasie wejście jego w życie.

Minister podkreślił, że dopłaty do kukurydzy są aktualnie realizowane. Już ponad 161 tysięcy rolników otrzymało w sumie blisko 675 mln złotych z tego tytułu.

Źródło: MRiRW, foto: MRiRW