WAŻNE – Prosimy o udział w ankiecie dot. emisyjności upraw

Szanowni Państwo,

W związku z udziałem Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych w pracach dotyczących opracowania raportu w/s emisyjności upraw rolniczych, zapraszamy Państwa do udziału w tym opracowaniu poprzez wypełnienie ankiety pn. „Wyliczenia emisji gazów cieplarnianych (GHG) na etapie uprawy surowców rolniczych”. Pozwoli to nam w dalszej kolejności dokonać na podstawie złożonych ankiet analizy będącej wkładem do tego raportu.

Ankietę wraz z instrukcją wypełnienia przekazujemy w załączeniu.

Ankieta dla producenta rolnego

Instrukcja wypełniania ankiety

Kody NUTS3 w Polsce

Prosimy o zaangażowanie się w to zadanie.

Wypełnione i podpisane ankiety prosimy kierować na adres PZPRZ: biuro@pzprz.pl do dnia 28.04.2024 r.

 

Z poważaniem,

Zarząd PZPRZ