PROGRAM WYMIANY MŁODYCH ROLNIKÓW POLSKA – TEKSAS 2017

Wprowadzenie

Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych zaprasza młodych rolników do Programu Wymiany Młodych Rolników ze stanem Teksas w Stanach Zjednoczonych, który  rozpoczynamy w lutym 2017r. Program skierowany jest do młodych ludzi, którzy wiążą swoją przyszłość z gospodarstwem rolnym. Ma dostarczyć im wiedzy i doświadczenia, które będą przydatne w dalszej pracy w gospodarstwie. Program zakłada, że polscy rolnicy będą wyjeżdżali do Teksasu na farmy, a rolnicy amerykańscy będą przyjeżdżali do polskich gospodarstw i zapoznawali się ze specyfików produkcji.

Cele Programu Wymiany

  1. Zdobycie wiedzy na temat rolnictwa, produkcji, polityki rolnej i ekonomii, systemu edukacji, historii rolnictwa oraz warunków przyrodniczych w Teksasie
  2. Wymiana informacji na temat polityki rolnej i praktyki, badań i technologii w Unii Europejskiej i w Stanach Zjednoczonych
  3. Pogłębienie współpracy pomiędzy organizacjami producentów rolnych, uczelniami, administracją w Polsce i w Teksasie
  4. Budowanie dobrych relacji i współpracy pomiędzy Polską i Teksasem

Założenia programu

  1. Praca w gospodarstwie rolnym i uczestnictwo w codziennych zajęciach rodziny goszczącej
  2. Zdobycie doświadczenia na temat produkcji, polityki rolnej, a także historii, kultury i ekonomii
  3. Udział w spotkaniach z przedstawicielami organizacji rolniczych, rządu i samorządu, uczelni o profilu rolniczym w celu pogłębienia wiedzy na temat rolnictwa i produkcji rolnej w kraju goszczącym
  4. Poznanie kultury miejsc historycznych, zabytków– zwiedzanie wybranych miejsc w kraju goszczącym