Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków PZPRZ

Zarząd Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych serdecznie zaprasza na spotkanie, które odbędzie się dnia 22 czerwca 2017 r. w HR Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR o godzinie 14:00 w sali konferencyjnej i zwołuje Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków PZPRZ.

Program spotkania:

 • Otwarcie i powitanie uczestników spotkania – Prezes Zarządu Stanisław Kacperczyk i Przewodniczący Rady Ekspertów prof. dr hab. Edward Arseniuk.
 • Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków PZPRZ (I termin godz. 14.00, II termin godz. 14.30)
 • Wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Powołanie Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
 • Sprawozdanie z działalności Zarządu PZPRZ.
 • Raport Przewodniczącego Rady Ekspertów PZPRZ.
 • Sprawozdanie finansowe za 2016 rok.
 • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 • Absolutorium dla Zarządu.
 • Plan pracy Zarządu.
 • Dyskusja
 • Przyjęcie uchwał.
 • Podsumowanie i wnioski.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu oraz do udziału w Dniu Pola w Strzelcach dnia 22.06.2017 r. godz. 10.00. (Zaproszenie Dni Pola – Strzelce).