PZPRZ współorganizatorem konferencji: Nauka Doradztwu Rolniczemu

W dniach 3-4 października 2018 roku odbyło się III spotkanie z cyklu „Nauka Doradztwu Rolniczemu” przeznaczone dla doradców rolnych i rolników.  W tym roku tematem przewodnim było zagadnienie ”Kwalifikowany materiał siewny”.

Spotkanie odbyło się w dwóch etapach: w IHAR-PIB w Radzikowie (3.10.2018 r.) oraz w Hodowli Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR w Strzelcach k/Kutna (4.10.2018 r.).

Spotkanie w Radzikowie otworzył Sekretarz Naukowy IHAR-PIB dr hab. Grzegorz Żurek, prof. nadzw. IHAR-PIB. W dalszej części spotkanie było prowadzone przez Zastępcę Dyrektora CDR w Brwinowie Panią Katarzynę Boczek.

Podczas spotkania w Radzikowie zaprezentowano 10 wykładów:

  1. Hodowla roślin dla ochrony środowiska oraz przeciwdziałania niekorzystnym efektom zmian klimatycznych  (dr hab. Grzegorz Żurek, prof. nadzw. IHAR-PIB)
  2. Rola krajowej hodowli roślin rolniczych oraz znaczenie wyników badań rejestrowych i porejestrowych (PDO) COBORU dla krajowego rolnictwa (mgr Józef Zych, COBORU)
  3. Najnowsza genetyka i jej profesjonalne wdrażanie podstawą wzrostu efektywności produkcji roślinnej (KOWR – Tomasz Dutkiewicz, Prezes DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. w Choryni)
  4. Kwalifikowany materiał siewny w Polsce (Piotr Burczyk, Polska Izba Nasienna)
  5. Wpływ odmiany i jakości materiału siewnego na plonowanie zbóż na podstawie doświadczeń i badań ankietowych gospodarstw (dr Tadeusz Oleksiak, IHAR-PIB w Radzikowie)
  6. Odmiany kukurydzy z Polskich hodowli (dr Roman Warzecha, mgr Monika Żurek, IHAR-PIB w Radzikowie)
  7. Agrotechniczna i użytkowa konkurencyjność polskich odmian ziemniaka na tle ofert hodowli zagranicznych (dr Wojciech Nowacki, IHAR-PIB O/Jadwisin)
  8. Patogeny zbóż przenoszone z materiałem siewny i choroby przez nie powodowane (dr hab. Barbara Wiewióra, prof. nadzw. IHAR-PIB)
  9. Prezentacja odmian spółki HR Smolice (Magdalena Bojarczuk, HR Smolice Sp. Z o.o. Grupa IHAR)
  10. Wyniki ankiety dotyczące stosowania materiału siewnego na terenie całej Polski (Łukasz Laskowski, CDR Brwinów)

Spotkanie w Radzikowie zakończyła dyskusja, w której rolnicy zwrócili uwagę na problemy pojawiające się przy zakupie kwalifikowanego materiału nasiennego oraz czasami jego jakości u dystrybutorów.

Spotkanie było współfinansowane przez CDR Brwinów; Fundusz Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych; HR Strzelce oraz IHAR-PIB.