Stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego to same korzyści!

Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych zachęca wszystkich rolników do zwrócenia większej uwagi na korzyści wynikające ze stosowania kwalifikowanego materiału siewnego. Szerzej na ten temat m.in. w poniższym materiale, opublikowanym w najnowszym wydaniu dwutygodnika AGRO SERWIS.