Piotr Doligalski – członek Zarządu PZPRZ – wziął udział w Europejskim Kongresie Menadżerów Agrobiznesu

W dniach 14-15 listopada br. w Łysomicach k. Torunia odbyła się V edycja Europejskiego Kongresu Menadżerów Agrobiznesu zorganizowana przez Związek Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. Z ramienia Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych w obradach wziął udział Pan Piotr Doligalski, członek Zarządu PZPRZ.

Związek objął patronatem branżowym ww. wydarzenie.

Kongres, z roku na rok, jest kierowany do przedstawicieli przedsiębiorstw prowadzących zróżnicowaną produkcję roślinną i zwierzęcą, rolników indywidualnych oraz przedstawicieli sektora przetwórstwa rolno-spożywczego. Współczesne rolnictwo to silnie rozwijająca się gałąź przemysłu, dlatego też tematyka kongresu obejmuje zagadnienia związane z rozwojem nowoczesnych technologii, systemów i rozwiązań stosowanych w rolnictwie z zachowaniem równowagi przyrodniczej. Podczas wydarzenia poruszane są tematy dotyczące produkcji roślinnej, bezpieczeństwa żywnościowego, zmian klimatycznych, gospodarki wodnej, rozwoju  obszarów wiejskich, a także obecnej sytuacji rolnictwa w Europie.

Organizowany kongres pozwala również na wymianę poglądów oraz tworzenie i umacnianie współpracy pomiędzy uczelniami, instytutami a przedsiębiorcami, w zakresie obecnych trendów w sektorze rolno-spożywczym.

Tegoroczne spotkanie w Łysomicach k. Torunia było też okazją do świętowania 25-lecia Związku Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. Stanisław Kacperczyk, Prezes Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych przekazał z tej okazji na ręce Romana Wiatrowskiego, Prezesa ZPDiWR pamiątkowy grawerton z wyrazami uznania za całokształt podejmowanych działań i dokonań na rzecz polskiego rolnictwa.

 

fot. Jarosław Pruss

Galeria z V edycji EKMA:

http://www.kongresagrobiznesu.pl/gallery/Galeria/EKMA-V/18