Nabory w ramach PROW 2014-2020 – na 2019 r.

7 stycznia br. na konferencji prasowej w resorcie rolnictwa, wiceminister Ryszard Zarudzki przedstawił harmonogram planowanych naborów w ramach PROW 2014-2020 na 2019 rok. I tak:

Harmonogram planowanych naborów na ROZWÓJ GOSPODARSTW:

„Restrukturyzacja małych gospodarstw” bez ASF – luty i maj; obszary ASF – czerwiec

„Modernizacja gospodarstw rolnych” a,b,c – marzec

„Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” – marzec

„Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” – kwiecień i październik

„Premie dla młodych rolników” – maj

„Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa” – wrzesień

„Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” – wrzesień

„Inwestycje na obszarach Natura 2000” – listopad

Trwa nabór na „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniami azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”.

Nie zaplanowano naboru na najbardziej popularną wśród rolników „Modernizację” w obszarze d, ale – co podkreślił na konferencji wiceminister Ryszard Zarudzki – podobne cele spełnią nabory w ramach innych działań.

Harmonogram planowanych naborów na WZMACNIANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI:

„Przetwórstwo i marketing produktów rolnych – rolnicy” – styczeń

„Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej – ASF” – sierpień

„Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej – bez ASF” – wrzesień

„Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” – wrzesień

Harmonogram planowanych naborów na TRANSFER WIEDZY I INNOWACJI:

„Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” – luty

„Wsparcie dla szkolenia doradców” – luty

„Wsparcie korzystania z usług doradczych” – marzec

Harmonogram planowanych naborów na SYSTEMY JAKOŚCI PRODUKTÓW ROLNYCH I ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH:

„Wsparcie dla nowych uczestników systemów jakości” – wrzesień

„Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” – wrzesień

Harmonogram planowanych naborów na ROZWÓJ TERYTORIALNY:

„Scalanie gruntów” – terminy uzależnione od SW, które ogłaszają kolejne nabory

„Gospodarka wodno-ściekowa” – terminy uzależnione od SW, które ogłaszają kolejne nabory

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” – cały rok

„Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” – nabór ciągły

Harmonogram planowanych naborów na OCHRONĘ EKOSYSTEMÓW I EFEKTYWNE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI NATURALNYMI:

„Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW)” – 15 marca – 15 maja (wnioski będzie można składać jeszcze w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków, jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia stosowane będzie zmniejszenie płatności w wysokości 1% należnej kwoty płatności)

„Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” – j.w.

„Rolnictwo ekologiczne” – j.w.

„Zalesianie i tworzenie terenów zalesionych – PROW 2014-2020 (premie pielęgnacyjne i zalesieniowe)” – j.w.

„Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne – PROW 2007-2013 (premie pielęgnacyjne i zalesieniowe)” – j.w.

„Zalesianie i tworzenie terenów zalesionych – wsparcie na zalesianie PROW 2014-2020” – 1 czerwca – 31 lipca

„Zalesianie gruntów rolnych – PROW 2004-2006 (premie zalesieniowe)” – 1 czerwca – 15 lipca

„Inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska (nowe poddziałanie leśne PROW 2014-2020)” – kwiecień

———————————————————————————————————–

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki szczegółowo przedstawił też stan realizacji poszczególnych działań w roku 2018.

–Do końca 2018 roku na kontach beneficjentów znalazło się 16,5 mld złotych, czyli ponad 28% dostępnej puli środków – poinformował wiceminister.

Od początku realizacji do końca 2018 roku zostało złożonych łącznie około 3,5 mln wniosków o przyznanie pomocy. A ich wartość wynosi 40,5 mld złotych, co stanowi ponad 69% całkowitego budżetu Programu. Ogólny poziom kontraktacji wynosi ponad 46 % dostępnego budżetu.

Podsekretarz stanu zwrócił uwagę, że głównymi celami PROW 2014-2020 są: wzrost konkurencyjności polskiego rolnictwa oraz zadania środowiskowe i klimatyczne.

–Analizując stan realizacji Programu należy pamiętać o formule n+3, a to oznacza, że środki muszą być wydatkowane do roku 2023 – podkreślił wiceminister Zarudzki.

 

A. Kozłowska