ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU w PROGRAMIE WYMIANY MŁODYCH ROLNIKÓW POLSKA – TEKSAS 2019

POLSKI ZWIĄZEK PRODUCENTÓW  ROŚLIN  ZBOŻOWYCH we współpracy z AGRO BUSINESS KLUBEM oraz CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE zaprasza do udziału w PROGRAMIE WYMIANY MŁODYCH ROLNIKÓW POLSKA – TEKSAS 2019.

Program skierowany jest do młodych ludzi, którzy wiążą swoją przyszłość z gospodarstwem rolnym. Ma dostarczyć im wiedzy i doświadczenia, które będą przydatne w dalszej pracy w gospodarstwie. Program realizowany jest w Polsce i w Stanach Zjednoczonych. Co roku w tym samym czasie polscy rolnicy wyjeżdżają na fermy do Teksasu, a młodzież z Teksasu przyjeżdża do polskich  gospodarstw.

WIĘCEJ O PROGRAMIE

Program trwa 5 tygodni. Ma dostarczyć młodym ludziom wiedzy i doświadczenia, które będą przydatne w dalszej pracy w gospodarstwie. Program realizowany jest w Polsce i w Stanach Zjednoczonych. Co roku w tym samym czasie polscy rolnicy wyjeżdżają na farmy do Teksasu, a młodzież z Teksasu przyjeżdża do polskich  gospodarstw.

Organizatorem Programu w Polsce jest Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych we współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego i Agro Biznes Klubem. Ponadto Partnerami Programu są: Bayer Sp. z o.o., Syngenta, Procam, Agrocentrum i Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży.

Organizatorem Programu w Teksasie jest Texas A&M University, TALL Program oraz pięć głównych organizacji branżowych reprezentujących rolników z pięciu sektorów:

– producentów pszenicy Stanu Teksas  ( Texas Wheat Producers)

– producentów kukurydzy Stanu Teksas (Texas Corn Producers)

– producentów ziarna sorgo Stanu Teksas (Texas Grain Sorghum Producers)

– producentów mleka Stanu Teksas (Texas Association of Dairymen)

– producentów trzody chlewnej Stanu Teksas (Texas Pork Producers Association)

 

Partnerem strategicznym jest Bayer CropScience

 

Główne cele Programu

 1. Zdobycie wiedzy na temat rolnictwa, produkcji, polityki rolnej i ekonomii, systemu edukacji, historii rolnictwa oraz warunków przyrodniczych
 2. Wymiana informacji na temat polityki rolnej i praktyki, badań i technologii w Unii Europejskiej i w Stanach Zjednoczonych
 3. Pogłębienie współpracy pomiędzy organizacjami producentów rolnych, uczelniami, administracją w Polsce i w Teksasie
 4. Budowanie dobrych relacji i współpracy pomiędzy Polską i Teksasem

 

Założenia programu

 1. Pobyt w gospodarstwie rolnym i uczestnictwo w codziennych pracach i zajęciach rodziny goszczącej;
 2. Zdobycie doświadczenia na temat produkcji, polityki rolnej i ekonomii;
 3. Udział w spotkaniach z przedstawicielami organizacji rolniczych, rządu i samorządu, uczelni o profilu rolniczym w celu pogłębienia wiedzy na temat rolnictwa i produkcji rolnej w kraju goszczącym;
 4. Poznanie tradycji, historii i kultury, zwiedzania miejsc historycznych i zabytków

 

Koordynatorzy programu

 1. Ze strony polskiej – Katarzyna Boczek – Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
 2. Ze strony amerykańskiej – Jim Mazurkiewicz – Texas A&M University i TALL Program

 

Informacja dla osób zainteresowanych wyjazdem do Teksasu

Termin wyjazdu: 11 czerwca 2019 – 12 lipca 2019 r.

Długość trwania programu: 5 tygodni

Wymagany wiek uczestników:  20-30 lat

Tematyka: produkcja zbóż, kukurydzy, sorgo, mleka i trzody chlewnej, bydła mięsnego,

Wymagane wykształcenie:  ukończona szkoła średnia  lub studia wyższe kierunki rolnicze

Wymagania językowe:  co najmniej  podstawowa znajomość języka angielskiego umożliwiająca samodzielną komunikację

Mile widziane: prawo jazdy na samochód, traktor, inne maszyny rolnicze

Inne wymagania  dotyczące młodych rolników

 1. Każdy z uczestników zobowiązany będzie udziału w codziennych zajęciach oraz do mieszkania w gospodarstwie u rodziny goszczącej
 2. Uczestnicy nie otrzymują wynagrodzenia za swoją pracę
 3. Uczestnicy powinni zdobywać wiedzę i doświadczenie praktyczne, dlatego oczekuje się od nich aktywności, zaangażowania i zainteresowania. Mile widziane będą artykuły, zdjęcia i filmy wykonane podczas pobytu w Teksasie.
 4. W każdym gospodarstwie goszczącym będzie jeden uczestnik wymiany
 5. Na początku wymiany uczestnicy wezmą udział w trzydniowym programie wprowadzającym, a na zakończenie programu w dwudniowym programie podsumowującym.

Warunki pobytu

 1. Uczestnik ma zapewniony transport z i na lotnisko w Teksasie
 2. Uczestnik weźmie udział w trzydniowym szkoleniu wprowadzającym na Uniwersytecie Stanowym TAMU w College Station ( pod Austin) finansowanym przez sponsorów
 3. Uczestnik ma zapewnione wyżywienie i zakwaterowanie na czas trwania programu
 4. Uczestnik weźmie udział w spotkaniu podsumowującym program i kolacji przygotowanej przez organizatorów programu w Teksasie
 5. Uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający udział w programie

 

Koszty po stronie uczestnika programu

 1. Przelot samolotem –około 4 tys. złotych ( dokładna cena biletu zależy od kursu dolara)
 2. Ubezpieczenie – 400 złotych
 3. Wiza – 624 złote ( kurs z dnia 23.01.2019)
 4. Koszty administracyjne programu – 500 złotych

 

Uwaga: każdy kto zakwalifikuje się do Programu otrzyma pisemne potwierdzenie informujące o udziale w Programie, które może przedstawić na swojej uczelni jeśli jest studentem. Może je również wykorzystać przy staraniu się o dofinansowanie wyjazdu przez sponsora.

 

 Dokumenty jakie należy wypełnić

 1. Formularz zgłoszeniowy w języku polskim
 2. Formularz zgłoszeniowy w języku angielskim – wkleić zdjęcie
 3. Zobowiązanie o przyjęciu uczestnika Programu Wymiany w 2020 roku
 4. Kopia paszportu ( może być dostarczona w terminie późniejszym)
 5. Kopia dowodu osobistego
 6. Klauzula informacyjna wynikająca z RODO

 

Proszę wszystkie dokumenty przygotować na rozmową kwalifikacyjną.

Natomiast przed rozmową kwalifikacyjną przesłać potwierdzenie udziału w rozmowie kwalifikacyjnej do Katarzyny Boczek na  adres  e-mail:  k.boczek@cdr.gov.pl

Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim dla osób zainteresowanych udziałem w Programie odbędzie się w Warszawie w dniu 11 lutego 2019 roku o godz. 11.00

w budynku Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich ul. Hoża 66/68 , sala konferencyjna IV piętro

 

 

Informacja dla osób zainteresowanych przyjęciem gościa
z Teksasu w swoim gospodarstwie

Termin trwania Programu: 4 czerwca – 5 lipca 2019 r.

Długość pobytu w gospodarstwie:  7 czerwca – 4 lipca 2019 r.

Tematyka: produkcja zbóż, kukurydzy, drobiu, mleka, bydła mięsnego

Wymagania językowe: w gospodarstwie powinna być co najmniej jedna osoba posługująca się językiem angielskim

Wymagania dotyczące pobytu w gospodarstwie

 1. Uczestnik Programu mieszka z rodziną goszczącą i traktowany jest na takich warunkach jak inni członkowie rodziny
 2. Uczestnik Programu bierze udział w codziennych zajęciach razem z rodziną goszczącą
 3. Uczestnik Programu uczy się i poznaje polskie rolnictwo, kulturę i zwyczaje polskiej rodziny
 4. Może uczestniczyć w wyjazdach turystycznych, ale rodzina goszcząca nie ma takiego obowiązku
 5. Koszty pobytu w gospodarstwie pokrywa rodzina goszcząca
 6. Uczestnik Programu jest ubezpieczony na czas pobytu w Polsce

 

Inne informacje

 1. Grupa młodych rolników z Teksasu przylatuje do Polski 4 czerwca 2019 r. i uczestniczy w trzydniowym programie wprowadzającym organizowanym przez Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych i Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.
 2. Uczestnika Programu należy odebrać z Warszawy w dniu 7 czerwca 2019 roku i przywieźć do Warszawy w dniu 4 lipca 2019 roku.
 3. Zainteresowane osoby z rodzin goszczących mogą wspólnie z Amerykanami uczestniczyć w spotkaniach w dniu 7 czerwca 2019 roku przewidzianych w programie wprowadzającym w tym dniu.
 4. Rodziny goszczące są zaproszone na spotkanie podsumowujące Program i wspólny obiad w dniu 4 lipca 2019 roku.
 5. Osoby goszczące Amerykanów otrzymają pisemne podziękowania za udział i pomoc w organizacji Programu.
 6. Przedstawiciel rodziny goszczącej wypełnia formularz zgłoszeniowy oraz klauzulę informacyjną dot. RODO i przesyła je na adres:

Katarzyna Boczek, z-ca dyrektora

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów oraz na adres e-mail: k.boczek@cdr.gov.pl

 

 

Kontakt

do koordynatora Programu Wymiany, Katarzyny Boczek

tel 604 477 651     e-mail: k.boczek@cdr.gov.pl

 

lub Prezesa Zarządu Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych, Stanisława Kacperczyka

tel 604 186 906   e-mail: info@granoba.pl

 

DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE

formularz zgłoszeniowy 2019 II

application form 2019 II

zobowiązanie 2019 II

Zaproszenie do programu 2019 II

Ulotka Program 2019-1 II