Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych wspiera PZPRZ w sprawie ponownego zatwierdzenia glifosatu

Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych wspiera Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych w sprawie ponownego zatwierdzenia glifosatu. W dniu 20 lipca br. wystosowano wspólne pismo w tej sprawie do Ursuli von der Leyen, Przewodniczącej Komisji Europejskiej.

 

Szanowna Pani

Ursula von der Leyen

Przewodnicząca Komisji Europejskiej

 

Szanowna Pani Przewodnicząca

Jako reprezentanci Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych w porozumieniu z Polskim Związkiem Producentów Roślin Zbożowych z zadowoleniem przyjęliśmy publikację opinii naukowej Europejskiego Urzędu do spraw Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), dotyczącej glifosatu.

EFSA nie określił żadnych krytycznych obszarów budzących obawy, jeżeli chodzi o wpływ glifosatu na zdrowie ludzi, zwierząt i środowiska. Jest to podstawa do przedłużenia zatwierdzenia stosowania glifosatu przez Komisję Europejską na obszarze Unii Europejskiej na maksymalny możliwy czas przewidziany w przepisach unijnych. To już kolejna pozytywna opinia naukowa na poziomie europejskim. W 2022 r. Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) przeprowadziła ocenę zagrożenia glifosatu, stwierdzając, że nie jest substancją rakotwórczą. ECHA potwierdziła tym samym, że możliwe jest zatwierdzenie glifosatu w Unii Europejskiej.

Polscy rolnicy stosują z powodzeniem glifosat od kilku dekad i dzięki niemu możliwa jest skuteczna zintegrowana ochrona roślin przed chwastami. Zakaz stosowania glifosatu bez zapewnienia alternatyw dla producentów rolnych miałby nie tylko skutki o charakterze ekonomicznym, ale wpłynąłby również negatywnie na środowisko naturalne.

Istnieją zatem jasne podstawy naukowe dla przedłużenia zatwierdzenia glifosatu, zatem my rolnicy reprezentujący Federację Branżowych Związków Producentów Rolnych w porozumieniu z Polskim Związkiem Producentów Roślin Zbożowych oczekujemy pozytywnej i popartej dowodami naukowymi ostatecznej decyzji w sprawie ponownego zatwierdzenia glifosatu przez państwa członkowskie i Komisję Europejską.

 

Z poważaniem,

Przemysław Bochat, Prezes PZPRZ

Marian Sikora, Przewodniczący Rady FBZPR

PISMO DO KE WS.GLIFOSATU pdf