Zaproszenie na Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków PZPRZ

Z A P R O S Z E N I E

 

Zarząd Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych serdecznie zaprasza na Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków naszego Związku, które odbędzie się w dniu 5 czerwca 2024 r. o godzinie 10.00 w Sali konferencyjnej Hotelu Austeria w Ciechocinku, ul. Bema 32, 87-720 Ciechocinek.

 

Program spotkania:

 • Otwarcie i powitanie uczestników spotkania – Prezes Zarządu Przemysław Bochat
 • Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków PZPRZ (I termin godz. 10.00)
 • Wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza
 • Przyjęcie porządku obrad
 • Powołanie Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków
 • Sprawozdanie z działalności Zarządu PZPRZ
 • Wybór Przewodniczącego Rady Ekspertów PZPRZ
 • Sprawozdanie finansowe za 2023 rok
 • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 • Absolutorium dla Zarządu
 • Plan pracy Zarządu
 • Dyskusja
 • Przyjęcie uchwał
 • Podsumowanie i wnioski

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu.

Prosimy również o potwierdzenie obecności na spotkaniu.

 

Z poważaniem,

 

Sekretarz Związku, Lesław Janowicz

Prezes Zarządu, Przemysław Bochat