PZPRZ wnioskuje o wyróżnienia dla autorów opracowania „Szkodniki i owady pożyteczne w integrowanej ochronie roślin rolniczych”

Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych, jako organizacja która przywiązuje szczególne znaczenie do działalności nauki na rzecz praktyki rolniczej,   wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o przyznanie autorom opracowania: „Szkodniki i owady pożyteczne w integrowanej ochronie roślin rolniczych” w osobach dr Grażyna Hołubowicz-Kliza, prof. dr hab. Marek Mrówczyński i dr Przemysław Strażyński  – stosownego, specjalnego wyróżnienia.

Wydawcą tej publikacji jest Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach oraz Instytut Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu. Książka o objętości 502 stron zawiera informacje o szkodnikach roślin: bobowatych w tym bobiku, esparcety, fasoli, grochu, koniczyny, lucerny, łubinu, soi i wyki, buraka cukrowego, ziemniaka, chmielu, roślin krzyżowych w tym rzepaku, tytoniu, roślin włóknistych, zbóż i kukurydzy, owadów wielożernych, nicieni glebowych, ślimaków i szkodników magazynów. Oprócz szkodników opisane zostały także owady drapieżne i pasożytnicze oraz pajęczaki. Dodatkowo zostały dołączone rozdziały o podstawach integrowanej ochrony roślin rolniczych przed szkodnikami oraz wiadomości o szkodnikach.

Każdy z omawianych gatunków szkodników zawiera: opis, rozwój, objawy żerowania, integrowaną ochronę, progi ekonomicznej szkodliwości oraz 2-6 zdjęć, które pokazują różne stadia rozwojowe, a także obraz uszkodzeń roślin rolniczych.

„Szkodniki i owady pożyteczne w integrowanej ochronie roślin rolniczych” to obecnie w Polsce jedyne i najobszerniejsze opracowanie w tym zakresie i powinno być bardzo przydatne dla pracowników doradztwa rolniczego oraz producentów roślin rolniczych. Ułatwi rozpoznanie szczególnie nowych szkodników i skutków ich żerowania, np. szarka komośnika, który niszczy plantacje buraka cukrowego we wschodnich rejonach Polski.

Na końcu książki zostały opisane i pokazane na wielu fotografiach owady pożyteczne, co ułatwi ich rozpoznanie, a także realizację zasad integrowanej ochrony roślin, która obejmuje wykorzystanie owadów drapieżnych i pasożytniczych oraz pajęczaków w ramach metody biologicznej.

Opracowanie zawiera w części końcowej bardzo potrzebny indeks nazw polskich i łacińskich oraz wykaz literatury uzupełniającej, co ułatwi szybki dostęp do potrzebnych informacji o szkodach.

PZPRZ rekomenduje lekturę tej publikacji.