Wystąpienie PZPRZ podczas 59. Sesji Naukowej Instytutu Ochrony Roślin

W dniach 12-14 lutego 2019 r. odbyła się 59. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin – PIB. Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych reprezentował Pan Piotr Doligalski, członek Zarządu Związku, który wygłosił referat pt.: Nauka na rzecz praktyki rolniczej – nowe wyzwania.

„PZPRZ przywiązuje szczególne znaczenie do działalności nauki na rzecz praktyki rolniczej. Docenia jej dotychczasowe dokonania, ale też wskazuje na kolejne obszary i wyzwania, które wymagają podjęcia pilnych działań, jak m.in.: badanie mieszanin śor pod kątem ich przydatności do zastosowania w praktyce rolniczej (fitotoksyczność, mieszalność, kolejność dodawania, skuteczność itp.); rdza żółta – podjęcie prób ustalenia progu szkodliwości i możliwości zastosowania środków grzybobójczych z różnych grup chemicznych w warunkach Polski; badania nad wykorzystaniem dostępnych metod biologicznych w ograniczaniu występowania agrofagów w uprawie polowej zbóż, rzepaku, kukurydzy; możliwości stosowania obniżonych dawek śor z zachowaniem wysokiej skuteczności ich działania; dawki herbicydów doglebowych a pojemność sorbcyjna gleby; stosowanie substancji wspomagających, w tym adiuwantów, w celu zwiększenia skuteczności działania śor w uprawie roślin rolniczych; wpływ ochrony roślin na organizmy pożyteczne i użyteczne; porównanie skuteczności działania śor wytypowanych do wykreślenia z listy substancji czynnych stosowanych w UE z substancjami czynnymi pozostałymi w doborze; porównanie zagrożenia występowania agrofagów w zależności od rodzaju uprawy (konwencjonalna i różnego typu uproszczenia); ekonomiczne aspekty integrowanej ochrony zbóż i wiele innych” – wymienił w czasie swojego wystąpienia Pan Piotr Doligalski.

 

Zdjęcie: IOR-PIB