Zapytanie ofertowe nr 2/TX/2023

Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych zaprasza do składania ofert w sprawie działań informacyjno-promocyjnych związanych z zadaniem:  Szkolenie wyjazdowe do Teksasu w USA w obszarze poszerzenia wiedzy z nowoczesnych technologii produkcji  i wykorzystania zbóż.

Wszystkie załączniki do zapytania ofertowego poniżej:

zapytanie ofertowe

Zał nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

Zał nr 2 Umowa 29TX2023

Zał nr 3 Umowa 30TX2023

Zał. nr 4 Oświadczenie

Zał nr 5 Formularz oferty

Załącznik nr 6 wzór kosztorysu

Zał. nr 7 Oświadczenie oferenta

W celu uzyskania dokumentów w formacie word – prosimy o kontakt na mail: kboczek@wp.pl